Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Vore veje før og nu

Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider

Lokalarkivets fotoudstilling ved Brugsen i Lellinge

Udstillingsskabets billeder opsat d. 25.2.2004.

Hvordan tegnede gadebilledet sig førhen? Vi har til denne udstilling udvalgt billeder af steder, som de fleste af os kender særdeles godt. Vi er så vant til det daglige synsindtryk, at vi straks bemærker, hvis blot en hæk klippes eller en husfacade males. Men hvor meget har gadebilledet egentlig forandret sig gennem tiden? Det kan du få et indtryk af her.

Vi har fundet nogle gamle gadebilleder og været på gaden for at finde de samme synsvinkler, så at sige. Det kan forhåbentlig illustrere nogle af de forandringer, der er sket i de mellemliggende årtier.

Har du kommentarer, eller har du selv billedmateriale du ønsker at aflevere til Lokalarkivet, er du velkommen til at rette henvendelse til arkivet. Og husk, at vi har mange andre billeder end de her viste!

Dette foto er sikkert kendt af vore gæster på hjemmesiden, idet det optræder som vignet på forsiden. Billedet er antagelig fra begyndelsen af 1920'erne. Man kan længst borte skimte købmand Thorkild Nielsens hus, og denne grund blev udstykket i 1920. Huset længst til venstre eksisterer endnu, det er bygget sammen med det tidligere brødudsalg, men den lille udbygning på billedet er forlængst forsvundet. Her var slagteri med kødudsalg. Til højre ligger gadekæret, og bag det brugsforeningen. Træet ved det lille sprøjtehus blev fældet i år 2000.
Her ses samme vinkel i januar 2004. De største forandringer skete i 1939, da en ny omfartsvej blev bygget nord om Lellinge. Det var ikke nødvendigt at fjerne bebyggelse, men det gamle gadekær blev fyldt op og lå altså under Ringstedvejs asfalt. Det tidligere sving på landevejen blev til en plads ud for Lellinge Møntsol, det tidligere brødudsalg. 
Bonusbillede. Det er ikke så mange fotos, som viser gadekærets præcise beliggenhed. På dette billede kan man imidlertid tydeligt fornemme placeringen, idet "Børstenbinderhuset" som ses bag de stynede popler jo stadig eksisterer. På den modsatte side af kæret ses - ganske vist kun i silhouet - "Ingeborgsminde, som i dag ligger klods op ad Ringstedvej. Foto antagelig fra 1930'erne.
Vi er nu gået lidt længere hen mod skolen, men kigger mod øst. Helt fremme ved vejsvinget (som altså i dag er udmundingen af Byledet) ses brugsmandens bolig og havestue. På højre side af vejen ses med gavlen mod vejen det gamle hus, som tilhørte Marie og Hans Rasmussen, også kendt som "Gede-Hans". Dette blev revet ned o. 1983 for at give plads til de nye andelsboliger. Længst til højre ses "Væverens Hus".
Samme vinkel i 2004. Beboelsen ved Lellinge Brugs blev revet ned i 1983 for at give plads til den seneste udvidelse af Ringstedvej, havestuen forsvandt mange år tidligere. Luftledningerne er lagt i jorden, men ellers er mange af landsbyens træer erstattet af vej- og reklameskilte, samt ikke mindst den store baldakin ved benzinstanderne. Tab eller gevinst?
Indkørsel til Lellinge fra vest. Huset til højre tilhørte murermester Hans Sørensen og blev revet ned i 1956, da svigersønnen Axel Pedersen skulle udvide sin forretning Lellinge Møbellager. Bag dette hus ses noget af gymnastikhuset på Lellinge Skole. De høje træer, som ses t.h. for kirketårnet, er den gamle kirkeallé, som ikke længere eksisterer. Vejtræerne blev fældet i 1960'erne, så bilerne kunne køre hurtigere og sikrere gennem byen.
I 2004 står en ny række træer, for heldigvis er myndighedernes syn på den slags ændret siden 60'erne. Man kan så spørge, om træerne i alle tilfælde har den ønskede virkning, at få bilerne til at sænke farten. Skolens gymnastiksal ses stadig i gadebilledet, dog noget mere camoufleret bag møbelforretningens butiksruder og blafrende reklameflag.

 

En vinkel, hvor gadebilledet tilsyneladende ikke har ændre sig voldsomt meget. Fotografiet er formentlig fra 1930'erne. Der ses dog flere tidstypiske elementer, som mere eller mindre er forsvundet: Luftledninger, transformatortårn og pigtrådshegning med tykke pæle. Huset t.h., tilhørende Vallø Stift, kaldes "Hytten".
Samme sted i 2004. Den gamle allé med store lindetræer er omsider blevet erstattet af nyplantede træer, det har kun taget kommunen ca. 20 år. Der er dog så stor afstand mellem de nye træer, at man næppe kan tale om en egentlig allé.
Hvad man ikke kan se på billedet, er kirkens nye parkeringsplads t.v., men den forårsager ikke de store ændringer i landskabet, bortset fra de små lamper, som er anbragt langs adgangsvejen.
Har du eksempler fra bybilledet i Lellinge, er lokalarkivet meget interesseret i disse! Du kan altid ringe til én af medarbejderne eller du kan skrive direkte herfra!

Til toppen af siden