Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Kort fra Trap DK, 4.  udg. 1921

Lellinge sogn - historisk beskrivelse

Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider

Geologi, topografi

Bebyggelse

Befolkning

Jurisdiktioner

Hovedgårde

Kirken

 

Bemærk: Oplysningerne til denne første sognebeskrivelse er alle hentet fra TRAP Danmark, 4. udg., 1921. med enkelte tilføjelser af red. Senere bliver sognebeskrivelsen udbygget og ajourført, så den strækker sig fra ældre tid til i dag. red.

Sognebeskrivelsen er pr. 5.1.04 udbygget med undersiden Lellinge sogns administrative tilhørsforhold se under jurisdiktioner.


Geologi, topografi

Lellinge sogn er anneks til Højelse (Ramsø herred), omgives af Københavns Amt (Ramsø hrd.), fra hvilket det skilles ved Køge Å, samt Køge Købstads Landdistrikt, Herfølge, Lidemark og Bjæverskov sogne. Kirken ligger ca. 5 km. vest for Køge og 20 km. øst for Ringsted.

De noget højtliggende og gennemgående jævne jorder (højeste punkt i Lellinge skov ved sognets sydgrænse, 41 m.) er lerede og frugtbare. Det er meget skovrigt (henved halvdelen af arealet), nemlig: Skovhusvænget, Friheden eller Lellingeskov, Græsmarken og Krageskov. Den første, der er meget naturskøn, særlig omkring Lellinge Å, der løber gennem den, flere steder med høje, stejle skrænter, har givet motiver til mange arbejder af kendte danske kunstmalere og er et søgt udflugtssted; på en stor festplads holdes årlig, således Grundlovsdagen (1921), store møder. Gennem sognet løber Egeris Bæk. Ved åen er der tidligere brudt limsten til bygningsbrug, i "Ålunden" og "Åbrinken" forekommer palæocen grønsandskalk. Gennem sognet går landevejen fra Køge til Ringsted og Køge-Ringstedbanen (1917-1963).

Sognets areal er 1211 hektar.

Klik her for at se kortet øverst på denne side! Brug hovedmenuen, hvis du vil se flere kort.

Top


Bebyggelse

I sognet byen Lellinge (ca. 1370: Lælinge), ved landevejen, med kirke, skole (opført 1909) med forskole og gymnastikhus, skovridergård, asyl (oprettet 1888 af Vallø Stift, nedlagt 1983), mølle og jernbanestation (1917-1963).

Lellinge Overdrev, huse.

Yderholms Kro, ved landevejen (lå tidligere ved Køge Å og hed Svinevad Kro). Yderholm anføres i 1664 som en by med 3 gårde; der synes ligeledes at have været en by, Svansvad, med 3 gårde.

Hovedgården Ny Lellingegård, under Vallø Stift, ca. 160 ha., alt ager.

Hovedgården Gl. Lellingegård, i Højelse sogn, med jord også i Lellinge sogn.

Hartkornets fordeling i 1905 var 19 gårde med 112 og 57 huse med 12, forskellige lodder med 4 tdr. hartkorn, samt 4 jordløse huse. Det samlede hartkorn var 144 tdr.

Bemærk, at oplysningerne er fra 1921 og således ikke omfatter Lellinge Østermark og Krageskovbakken, som begge opstod netop omkring dette tidspunkt!

Top


Befolkning

Befolkning i 1916: 497, (1801: 297, 1850: 365, 1901: 392), boende i 106 gårde og huse.

Top


Jurisdiktioner

Via denne underside kan du finde en mængde oplysninger om Lellinges administrative tilhørsforhold gennem tiderne. Det spænder over:

Kirkesogn - kommune - amt - ejendomsforhold - rets- og politikreds - valgkreds - udskrivningskreds - godsejerforhold. 

Gå til siden Administrative tilhørsforhold

Top


Hovedgårde

Gammel Lellingegård, tidligere blot Lellingegård, er en gammel gård. Gården hører under Vallø Stift, og den har, selvom den ligger i Højelse sogn, gennem tiderne været uløseligt forbundet med Lellinge by, idet bøndergodset her tidligere har været fæstegods under Lellingegård. Gl. Lellingegårds jorder udgjorde i 1921 ca. 199 ha.

Gl. Lellingegård har en lang og interessant historie bag sig. Med ejere skiftende fra Kronen til Corfitz Ulfeldt, kancelliråd Caspar Schiøller og Dronning Sophia Magdalenas adelige stiftelse fylder historien mere, end her vil være passende.

Er du interesseret, kan en mere fyldig beskrivelse findes her. [Endnu ikke udarbejdet].

Ny Lellingegård er oprettet og bygget af Vallø Stift i 1787 på det tidligere Tågerødgårds jorder. Ny Lellingegård har siden været arbejdsplads for hundreder af mennesker, idet der hvert år kom nye tjenestefolk til, mens andre rejste videre til andre tjenestepladser. Mange Lellingeborgere har begyndt deres tilværelse i Lellinge som tjenestefolk på Ny Lellinge.

[Mere tekst følger senere]

Top


Kirken

Vi har udarbejdet flere hele sider om Lellinge kirke, som er offentliggjort 9.10.06. Se vore sider om Lellinge kirke HER.

Top