Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Kirkebøger i Lellinge sogn     

Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider
Oversigt over kirkebøgerne for Lellinge sogn 1734-1957, sogn nr. 485 i LAK's sognenummerering.

Som oversigtsskema har vi valgt at bruge skemaet i Landsarkivets ældre registratur med tilføjelse af mikrokortnummer. Nummeret skal du bruge, hvis du vil bestille mikrokort af kirkebøgerne hos Statens Arkivers Filmningscenter.

På mikrokortnummeret kan du se, om det drejer sig om en såkaldt "enestebog" (1-485) eller en hovedministerialbog (2-485). Kirkebøgerne efter 1891 er alle kontraministerialbøger, ført af skolelæreren eller kordegnen, og disse kan ikke købes på mikrokort, men kan benyttes på Landsarkivets læsesal. Landsarkivet ligger på Jagtvej 10 i København.

Alle kirkebøger indtil 1891 har vi indtastet i database, som dog ikke er alment tilgængelig. Vi kan dog tilbyde opslag på konkrete søgninger, blot de ikke er for omfattende. Du kan regne med svar indenfor 48 timer. Der kan foretages søgning indenfor perioden 1734-1891, samt for døde og viede 1892-1912.

Sognet og kirkebøgerne, adresser
Tilgængelighedsregler
Oversigt over sognets kirkebøger


Om sognet og kirkebøgerne

Lellinge og Højelse sogne udgør ét sognekald (pastorat). Sådan har det været siden 1738. Højelse sogn lå tidligere Ramsø-Tune herreders provsti. I dag ligger begge sogne i Køge provsti.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om sogneinddeling mv., kan du kigge på siden Lellinge sogn.

Lellinge Sogns kirkebog 1734-1806 er transskriberet og udgivet i 1994 af Henning Mathiesen. Bogen kan lånes på biblioteket.

Kirkebogsoplysninger fra nyere tid kan fås ved henvendelse til den ministrialbogsførende præst:

Ellen Beuchert,
Højelsevej 10 B,
4623 Lille Skensved

tlf. 56 16 90 03 - e-mail ebt@km.dk

eller hos kordegnen:

Ølby Kirkekontor,
Ølby Center 79-81,
4600 Køge.

tlf. 56 64 09 10 - e-mail alg@km.dk

Toppen af siden


Tilgængelighedsregler:

Arkivloven foreskriver i al sin enkelthed: Kirkebogsoplysninger er tilgængelige efter 50 år, oplysninger vedrørende døde er tilgængelige efter 10 år.

Ved henvendelse til præst eller kordegn gælder loven om aktindsigt. Generelt må ministerialbogsføreren først udlevere oplysninger om en person, hvis denne på anmodningstidspunktet ville være fyldt 110 år. Ved vielser regnes fra den yngste af parternes fødsel. Imidlertid kan oplysninger i henhold til cirkulære af 14. aug. 1987 rekvireres af den, hvem tilførslen angår. Er vedkommende afgået ved døden, kan begæring om udskrift fremsættes af ægtefælle, forældre eller efterkommere.

Husk ved skriftlig henvendelse at vedlægge frankeret svarkuvert.

Toppen af siden


Oversigt over kirkebøger
(som er afleveret til Landsarkivet)

Bemærk: Konfirmationer 1772-1814, div. år, er indført i Højelse sogns kirkebog (sogn nr. 280).

Mikrokortnr.

Fødte Konfirmerede Viede Døde Anmærkning
1-485-1 1734-1806 1738-49, div. år 1734-1806 1734-1806 Konf. 1765 se komm.bog 1765-1827 for Højelse og Lellinge.
1-485-2 1807-1844   1807-1844 1807-1844  
1-485-3 1764-1814   1764-1814 1764-1814 Ført af degnen
2-485-1 1814-1838 1815-1838 1814-1838 1814-1838 Til- og afg.liste 1827-38
2-485-2 1839-1844 1839-1844 1839-1844 1839-1844 Til- og afg.liste 1839-1844
2-485-3 1845-1853 1845-1853 1844-1853 1844-1853 Til- og afg.liste 1844-1853
2-485-4 1854-1868 1854-1868 1854-1868 1854-1868 Til- og afg.liste 1854-1868
2-485-5 1869-1891 1869-1891 1869-1891 1869-1891 Til- og afg.liste 1869-1875
Kontramin.bog 1892-1912 1892-1912 1892-1912 1892-1912  
Kontramin.bog 1913-1939 1913-1939 1913-1939 1913-1939  
Kontramin.bog 1940-1957 1940-1957 1940-1957 1940-1957  

NYT! 
Lellinge sogns Kirkebog 1734-1806
kan nu hentes her på siden!!

Kirkebogen, som udkom i transskriberet form i 1994, er nu transformeret til almindelig tekstbehandling og kan downloades som en Word-fil. Du skal højreklikke på linket herunder og vælge "Gem destination som...". Hvis du blot vil kigge i kirkebogen, skal du klikke almindeligt på linket. Filen er ikke pakket og fylder 963 kb.

Klik her for at åbne KB 1734-1806!

Toppen af siden