Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Erindringsværkstedet

Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider

Alle kan skrive deres erindringer!

Alle kan skrive deres erindringer. Også selvom de ikke tror det! Ofte er det, der mangler, blot en lille hjælp til at komme i gang, og denne hjælp kan du få HER! Det vigtigste er, at du giver dig god tid og nøjes med at beskæftige dig med et enkelt emne ad gangen.

Nedenfor vil du finde tekster med emner, du kan fortælle om. Teksterne er inddelt i forskellige grupper, som du frit kan vælge imellem.

Du kan også vælge at se nogle billeder, som måske kan give anledning til at nedfælde dine egne erindringer om noget lignende det, der sker på billederne. Igen er det vigtigste, at du giver dig god tid, både til at se på billederne og til at lade tankerne flyve...

Selvom udgangspunktet for denne hjemmeside er Lellinge sogn, behøver du ikke at have haft speciel tilknytning til Lellinge for at benytte de fleste af tekstskabelonerne. Du behøver heller ikke sende en kopi af dine erindringer til Lellinge Lokalarkiv, selv om vi naturligvis modtager dem med glæde.

Læs flere generelle skriveråd her!

Erindringsværkstedet er inddelt i følgende grupper:

Min barndom
Emner:
1. Dig selv. 2. Familien. 3. Barndomshjemmet. 4. Dagligliv. 5. Børnene. 6. Familiens omgangskreds. 7. Fritiden i og udenfor hjemmet. 8. Familiens meninger.

Min ungdom
Emner:
9. Konfirmation og uddannelse. 10. Boligforhold. 11. Fritid. 12. Valg af ægtefælle.

Mit voksenliv
Emner:
13. At stifte bo. 14. Familiens dagligliv. 15. Arbejdslivet. 16. Personlig interesser. 17. Politik og samfundsforhold. 18. Helbredet.

Mine sene år
Emner:
19. Pensionist. 20. Tilbageblik.

Erindringer fra Lellinge
Emner:
21. Foreninger. 22. Børnefesten. 23. Lellinge under besættelsen. 24. Ældre mennesker i Lellinge.

Erindringsbilleder
Her vil du kunne se et udvalg af billeder, der måske kan bringe oplevelser frem i din erindring.

OBS! Billedsiden endnu ikke i funktion!

 

Generelle skriveråd

Erindringsværkstedet er først og fremmest beregnet på at hjælpe til at skrive om eget levnedsløb. Noget af det, man husker bedst, er barndoms- og ungdomsårene, men glem ikke at fortælle om senere perioder i dit liv. Husk også på, at man ikke behøver at have nået pensionsalderen, før man har ting at fortælle, som kan interessere kommende generationer!

Hvis du tror, at dit liv har været helt almindeligt og uden de store begivenheder, at der ikke er noget at fortælle om, så tror du fejl! Alle har haft oplevelser af mange slags, og netop dagligdagen for "almindelige mennesker" er det, der tegner forgangne tiders livsvilkår for dem, der kommer efter.

Hvor meget skal man skrive? Det er vigtigt at skrive så udførligt som muligt. Om hundrede år kan man forkorte i beretningen, hvis det er nødvendigt, men ingen kan til den tid gøre den mere udførlig end du gør den nu!

Hold dig ikke tilbage, fordi du har svært ved at stave eller formulere dig! Tænk især ikke på det, mens du skriver. Når du har skrevet et afsnit, kan andre gennemse materialet for dig, og så kan du rette det, der er nødvendigt. Husk, at det er indholdet af det, du skriver, der har betydning, og ikke om det er flot formuleret eller korrekt stavet!

Mange kan have svært ved at sætte sig selv i centrum, sådan er vi opdraget. Men husk, at ingen kan fortælle mere pålideligt om dig end netop du selv. Husk også at ikke blot succeser, men også fejltagelser er vigtige at fortælle om, hvis eftertiden skal kunne lære noget af dine erfaringer.

Der er også mange, der ikke bryder sig om at nævne andres navne. Hertil skal siges, at det er vigtigt, når man senere sammenholder forskellige kilder, at beretninger kan verificeres ved hjælp af navneoplysninger. Eventuelt kan man gøre personer anonyme i sin tekst ved f.eks. at skrive "J.M." og derefter til sidst at lave en forklaring som "J.M. = Jens Madsen, Bygade 14, Nyby, slagterens søn, en ubehagelig fyr". Hvis du vil indsende din beretning, f. eks. til Lellinge Lokalarkiv, kan du forlange hele beretningen eller dele af den utilgængelig i op til 100 år fra det tidspunkt, den bliver afleveret.

Som ovenfor beskrevet er det en god ting at gøre ét afsnit færdigt ad gangen. Skal materialet afleveres, kan man aflevere efterhånden som de enkelte afsnit bliver færdige.

Har du spørgsmål vedrørende din erindringsskrivning, er du velkommen til at sende en mail.

God fornøjelse!

Tilbage til toppen | Til skriveemner