Lellinge Lokalhistoriske Hjemmeside

Se det selv!

Forsiden

Lellinge Lokalarkiv

Lellinge sogn

Kort

Billeder

Ejendomme

Persondatabase

Folketællinger

Kirkebøger

Læs om Lellinge

Seneste nyt om Lellinges historie
Erindringsværksted
Andre relevante hjemmesider

Et billede siger mere end 1000 ord

En vigtig del af lokalarkivets indhold er fotografier og andre billeder. Billedmediet er i høj grad i stand til at dokumentere historien. Tænk blot på, at selv, når vi læser om historien, danner vi billeder i os selv!

Lellinge Lokalarkiv indeholder mange billeder, lige fra de mindste pasfotos til store kolorerede luftfotos i ramme. Her på hjemmesiden vil du foreløbig kunne se nogle få eksempler, senere vil komme flere!

Vælg mellem:

Se også lokalarkivets aktuelle fotoudstilling ved Lellinge Brugs - klik her! Alle billeder på samme side - siden hentes mens du læser billedteksten!


Ejendomme

Gl_Lellingegaard.jpg Lellinge_Brugsforening.jpg Matr_11_p.jpg Matr_2_e.jpg
Gl. Lellingegård o. 1912. Bortset fra beplantningen på vejen (som i øvrigt nu igen er næsten ligeså ny som dengang), er der ikke de store forandringer at spore! Lellinge Brugs kort efter starten i den tidligere skole på Ringstedvej. Bygningen blev revet ned i 1982. Gartneriet i Østermarken kort efter opførelsen af bygningerne i 1923. Bemærk, at skorstenen er under opførelse på billedet. Smede- og maskinværksted på Ringstedvej, i husets ene ende havde gartner Fischer pakkerum og udsalg. I dag er ejendommen helt forandret og huser Zebra Møbler.

Til toppen af siden


Luftfotos

Lellinge Brugs set fra oven omkring 1950'erne. Lellinge Savværk i 1950'erne. I billedets venstre side ses lidt af banen og perronen på Lellinge station. Lellinge skole, antagelig i sidste halvdel af 1960'erne.
Huset Overdrevsvejen 6, som ses umiddelbart foran skolen, blev bygget i 1964 eller 1965.
Luftfoto af Lellinge by i 1956, set fra sydøst (over Grønnevej). I forgrunden skærer banen Grønnevej, marken t.h. er i dag bebygget med Gåseledet, t.v. ligger nu den ny udstykning på Grønnevej.
Lellinge Dambrug, ca. 1950. Dambruget ("Fiskeriet") var i drift fra ca. 1910 til ca. 1968.

Til toppen af siden


Gadebilleder

Bakkeledet.jpg Maries_hus.jpg Ringstedvej1.jpg Ringstedvej2.jpg
Bakkeledet set fra broen ved Gl. Lellinge. Bemærk kornet, der står i traver på marken. Manden på vognen er gdr. Hans Pedersen, Disvrågård. Bakkeledet med "Maries Hus" set fra Ringstedvej. Billedet er ganske nyt, fra 1997. Ringstedvej i byens vestlige udkant, ca. 1915. T.h. ses smedeværkstedet, som er nævnt ovenfor, bag dette ses skolens gymnastikhus. Ringstedvej i "bymidten", ud for den nuværende brugs. Til højre ses sprøjtehuset.

Til toppen af siden